Tavira

Kansainvälinen Paremiologia Yhdistys

A Associação Internacional de Paremiologia / Kansainvälinen Paremiologia Yhdistys (AIP-IAP) on voittoa tavoittelematon kulttuuriyhdistys, jonka pääpaikka sijaitsee Tavirassa (Algarvessa, Portugalissa), ja joka on omistautunut sananlaskujen tieteelliselle tutkimukselle.

Se on maailmassa ainoa laatuaan ja sen tavoitteena on mm:

  • rohkaista kansainvälistä yhteistyötä paremiologian ja siihen liittyvien tieteenalojen parissa;
  • laatia opetusohjelmia virallisten julkisten ja yksityisten tahojen kanssa;
  • rohkaista nuoria tutkijoita puolustamaan aineetonta kulttuuriperintöä;
  • järjestää kansallisia ja kansainvälisiä paremiologiakonferensseja;
  • edistää paremiologian (sananlaskujen) opiskelua.

Tietoja elimistä, säädöksistä, yhdistykseen (AIP-IAP) liittymisestä sekä kaikista tapahtumista tähän mennessä löytyy osoitteesta http://www.aip-iap.org. Kansainvälistä huomattavuutta edustaa tapahtuma Colóquios Interdisciplinares sobre Provérbios (ICPs) – http://www.colloquium-proverbs.org.

Sananlaskuasiantuntijat, erityisesti kansainvälisesti tunnetut paremiologit ja fraseologit arvostavat AIP-IAP:n esitelmien ja julkaistujen teosten laatua ja määrää. Aineettoman kulttuuriperinnön aktiivinen kerääminen, säilyttäminen ja levittäminen on saanut Taviran kaupungin (CMT) sekä Tiede-ja teknologia-säätiön (FCT) tukemaan AIP-IAP:n aloitteita.

Muutkin kulttuuri-instituutiot ovat alkaneet tehdä yhteistyötä AIP-IAP:n kanssa. Näitä ovat Lissabonin kulttuurikeskus, Kulttuuriministeriö-Algarven alueosasto sekä UNESCO, jotka suojelevat kulttuuriperintöämme.

Kääntäjä: Liisa Melo Abreu