Tavira

Hội Quốc tế về Tục ngữ

The Associação Internacional de Paremiologia / Hội Quốc tế về Tục ngữ (AIP-IAP) là một tổ chức văn hóa không vụ lợi có trụ sở ở Tavira (Algarve, Bồ Đào Nha). Nhiệm vụ của tổ chức là phụng sự việc nghiên cứu tục ngữ.

Là tổ chức quốc tế duy nhất về lĩnh vực này, Hội có những mục đích hoạt động như:

  • khuyến khích sự hợp tác quốc tế trong việc nghiên cứu tục ngữ và các lĩnh vực liên quan;
  • xây dựng các chương trình giáo dục cùng với các cơ quan nhà nước và các tổ chức tư nhân;
  • khuyến khích các nhà nghiên cứu trẻ bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể;
  • tổ chức các hội thảo quốc gia và quốc tế về tục ngữ;
  • thúc đẩy việc học tục ngữ và thành ngữ.

Thông tin về các ban, các quy chế hoạt động của Hội, gia nhập Hội (AIP-IAP) như thế nào, cũng như các hoạt động của Hội từ khi được thành lập, có thể xem tại http://www.aip-iap.org. Hội thảo Quốc tế về Tục ngữ hàng năm (ICPs) – http://www.colloquium-proverbs.org là hoạt động quan trọng mang tầm quốc tế của Hội.

Các học giả, nhất là các chuyên gia nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu tục ngữ đặc biệt coi trọng số lượng và chất lượng của các tham luận trong các hội thảo AIP-IAP, cũng như trong các ấn phẩm đã được xuất bản của Hội. Việc tích cực sưu tầm, lưu giữ và phổ biến di sản văn hóa phi vật thể của Hội đã khiến Hội đồng thành phố Tavira (CMT) và Quỹ Khoa học và Kỹ thuật (FCT) ủng hộ những sáng kiến của AIP-IAP.

Các cơ quan tổ chức văn hóa khác cùng cộng tác với AIP-IAP là Trung tâm Văn hóa ở Lisbon, Ban Văn hóa vùng Algarve thuộc Bộ Văn hóa Bồ Đào Nha và UNESCO, đã nhận bảo trợ danh dự cho các hoạt động của Hội.

Người dịch: Xuan Que Vo