Tavira

De Internationale Vereniging van de Paremiologie

A Associação Internacional de Paremiologia / De Internationale Vereniging van de Paremiologie (AIP-IAP) is een culturele non-profit organisatie, gelegen in Tavira (Algarve, Portugal) en gericht op de wetenschappelijke studie van spreekwoorden.

Als enige vereniging binnen dit studiegebied wereldwijd, zoeken we naar nieuwe en andere voorstellen en initiatieven:

  • het stimuleren van internationale samenwerking binnen de Paremiologie en aanverwante wetenschappelijke gebieden;
  • het ontwikkelen van educatieve programma’s en activiteiten met de publieke en private sector;
  • het stimuleren van jonge onderzoekers binnen dit culturele erfgoed;
  • het organiseren van nationale en internationale conferenties met betrekking tot Paremiologie;
  • het promoten van studies en opleidingen rond Paremiologie (studie van de spreekwoorden).

Informatie over de organisatie, de statuten, het lidmaatschap (AIP-IAP) alsook de activiteiten ondernomen sinds de oprichting, kan je vinden via http://www.aip-iap.org. Vanwege het belang op internationaal vlak, willen we ook de aandacht richten op de resultaten van Interdisciplinair colloquium over Spreuken (ICPs) – http://www.colloquium-proverbs.org.

De kwalitatieve en kwantitatieve publieke bijdragen van het AIP-IAP, alsook hun publicaties, zijn gekend en erkend door experts, vooral de Paremiologisten en Phraseologisten, in een wereldwijde context. De dynamische collectie en de bewaring en verspreiding van dit culturele erfgoed, heeft het Stadsbestuur van Tavira (CMT) en de Stichting van Wetenschap en Technologie (FCT) ertoe aangezet om de initiatieven van het AIP-IAP te ondersteunen.

Andere culturele organisaties hebben samengewerkt met het AIP-IAP zoals het Cultureel Centrum van Lissabon, het Ministerie van Culturele-Regionale afvaardiging van de Algarve en UNESCO, die ons eerde door hun peterschap aan te bieden.

Vertaler: Vic Dierckx