Tavira

Internationella Föreningen för Paremiology

Den Associação Internacional de Paremiologia / Internationella Föreningen för Paremiology (AIP-IAP) är en kulturförening utan lönsamhetskrav, med sitt säte i Tavira (Algarve/Portugal), som ägnar sig åt vetenskapliga studier av ordspråk.

Såsom den enda föreningen i sitt slag på världsnivå har den följande ändamål:

  • uppmuntra det internationella samarbetet i paremiology och dess vetenskapliga ändamål;
  • upprätta program för utbildningsaktiviteter tillsammans med myndigheter eller privata enheter;
  • uppmuntra unga forskare i att försvara det kulturella ickekonkreta arvet;
  • organisera nationella och internationella konferenser;
  • uppmuntra att utföra studier i paremiology (studier av ordspråk).

Information om uppbyggnaden, stadgar, hur man blir medlem i föreningen (AIP-IAP) likväl som aktiviteterna gjorda sedan grundandet, kan man finna på http://www.aip-iap.org. Genom sin viktighet i det internationella perspektivet, redovisar vi vad som uppnåtts i forumet Interdisciplinary Colloquia on Proverbs (ICPs) – http://www.colloquium-proverbs.org.

Kvaliteten och kvantiteten från det allmännas inblandning i (AIP-IAP), så väl som publicerade arbeten, är välkända och accepterade genom experter i ordspråkskretsar, speciellt från Paremiologer och Lingvister av världsklass. Dynamiken i insamling, bevarande och undersökning av ickekonkreta kulturella arv har lett till att Tavira kommun (CMT) och stiftelsen för vetenskap och teknik (FCT) stödjer initiativet av AIP-IAP.

Andra kulturella instutitioner har samarbetat med AIP-IAP såsom Kulturcentrum i Lissabon, den regionala kulturdelegationen av Algarve och UNESCO, vilken hedrade oss med utmärkelsen erkänd ”Honorary Patronage”.

Översättare: Jörgen Bruhn