Tavira

Asociaţia Internaţională de Paremiologie

Associação Internacional de Paremiologia / Asociaţia Internaţională de Paremiologie (AIP-IAP) este o instituţie culturală fără scop lucrativ, cu sediul în Tavira (Algarve, Portugalia) şi dedicată studiului ştiinţific al proverbelor.

Fiind unica Asociaţie de acest fel la nivel mondial, vizează, între alte scopuri:

  • încurajarea cooperării mondiale în paremiologie şi arii ştiinţifice înrudite;
  • stabilirea de programe de activitate educativă cu entităţi oficiale publice sau particulare;
  • încurajarea tinerilor cercetători să apere patrimoniul cultural imaterial;
  • organizarea unor cicluri de conferinţe naţionale şi internaţionale în paremiologie;
  • promovarea realizării de studii de paremiologie (studiul proverbelor).

Informaţii despre structura organizatorică, statutul şi felul în care se poate adera la această Asociaţie (AIP-IAP) precum şi despre activităţile realizate de la început se pot întâlni la adresa http://www.aip-iap.org. Ca o importanţă a sa în context internaţional, evidenţiem realizarea Colocviilor Interdisciplinare despre Proverbe (ICPs) – http://www.colloquium-proverbs.org.

Calitatea şi cantitatea de intervenţii publice ale AIP-IAP, precum a operelor publicate, sunt bine cunoscute şi recunoscute de către specialişti în domeniul paremiologiei, respectiv de către paremiologi şi frazeologi de renume mondial. Acest dinamism în culegerea, conservarea şi divulgarea patrimoniului cultural imaterial, a făcut ca Primăria Municipiului Tavira (CMT) şi Fundaţia pentru Ştiinţă şi Tehnologie (FCT) să sprijine iniţiativele AIP-IAP.

Alte instituţii culturale ce colaborează cu AIP-IAP sunt Centrul Cultural din Lisabona, Ministerul Culturii-Delegaţia Regională din Algarve şi UNESCO, care ne acordă Patronaj Onorific.

Traducător: Simion Cristea