Tavira

Międzynarodowe Stowarzyszenie Paremiologi

Associação Internacional de Paremiologia / Międzynarodowe Stowarzyszenie Paremiologi (AIP-IAP) jest instytucją kulturalną non-profit z siedzibą w Tavirze (Algarve, Portugalia), zajmującą się naukowym badaniem przysłów.

Jako jedyne w swoim rodzaju stowarzyszenie na całym świecie ma na celu między innymi:

  • zachęcanie do współpracy międzynarodowej w dziedzinie paremiologi i pokrewnych dziedzinach naukowych;
  • opracowywanie programów edukacyjnych z instytucjami publicznymi i prywatnymi;
  • zachęcanie młodych badaczy do ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego;
  • organizację konferencji krajowych i międzynarodowych dotyczących paremiologi;
  • wspieranie badań w dziedzinie paremiologi (badanie przysłów).

Informacje na temat Organów, Statutu, jak dołączyć do Stowarzyszenia (AIP-IAP), jak również działań podejmowanych od momentu jego powstania można znaleźć na stronie http://www.aip-iap.org. Ze względu na swoje znaczenie w kontekście międzynarodowym, podkreślamy realizację Interdyscyplinarnych Konferencji na temat Przysłów (ICPs) – http://www.colloquium-proverbs.org.

Jakość oraz ilość wystąpień publicznych AIP-IAP, jak również opublikowane prace są dobrze znane i uznawane przez ekspertów w dziedzinie przysłów, zwłaszcza przez paremiologów i frazeologów o światowej sławie. Ten dynamizm w gromadzeniu, zachowywaniu i rozpowszechnianiu niematerialnego dziedzictwa kulturowego skłonił Radę Miasta Tavira (CMT) i Fundację na rzecz Nauki i Technologii (FCT) do wspierania inicjatyw AIP-IAP.

Inne instytucje kulturalne współpracujące z AIP-IAP, takie jak Centrum Kultury w Lizbonie, Ministerstwo Kultury-Regionalne Przedstawicielstwo Algarve i UNESCO, zaszczyciły nas przyznaniem Patronatu Honorowego.

Tłumacz: Karolina Maciuła